ตราประทับ : AP Marketing Asia Pacific Limited

Unit A, 8/F, Chinaweal Centre
414 - 424 Jaffe Road, Causeway Bay
Hong Kong (ต่อจากนี้จะเรียกว่า ‘บริษัท’)

เราพร้อมที่จะตอบทุกคำถามที่คุณสงสัย กรุณาส่งอีเมลมาถึงเราได้ที่ th@apmarketingap.com

ทรัพยสิทธิ

ทรัพย์สินทั้งหมดซึ่งรวมไปถึงข้อมูลและโปรแกรมซอฟแวร์บนเว็ปไซต์นี้ได้ (สารข้อมูล) ได้รับการปกป้องโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายทรัพยสิทธิอื่นๆ สิทธิ กรรมสิทธิ์และความสนใจในข้อมูลบนเว็ปไซต์นี้ทั้งปวงนี้เป็นทรัพย์สินของ หรือ ได้รับการอนุญาต หรือ ถูกควบคุมโดยบริษัท

สารข้อมูล

สารข้อมูลที่กล่าวข้างต้นบนเว็ปไซต์นี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้ใหม่ พิมพ์ซ้ำ บรรจุ โพสต์ ถูกส่งต่อ หรือแจกจ่ายในลักษณะใดก็ตามในทุกกรณี หากมิได้รับการอนุญาตโดยบริษัท

การแก้ไขทรัพย์สินของบริษัทด้วยเหตุผลใดๆก็ตามเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายทรัพยสิทธิอื่น กราฟฟิกซ์และรูปภาพทั้งหมดบนเว็ปไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และไม่สามารถนำมาใช้ได้ใหม่หรือใช้ในทางใดๆก็ตาม หากมิได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้เป็นเจ้าของ

รูปแบบดีไซน์และและการจัดวางหน้าของเว็ปไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดยกฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และไม่สามารถนำไปลอกเลียนแบบ นำมาใช้ได้ใหม่ทั้งหมดหรือใช้บางส่วนได้ โลโก้ รูปภาพ ข้อความและสารข้อมูลส่วนอื่นใดก็ตามบนเว็ปไซต์นี้ไม่สามารถนำมาลอกเลียนแบบ นำมาใช้ใหม่ หรือถูกส่งต่อโดยมิได้รับการอนุญาตโดยบริษัท